Một vợ một chồng có thực sự hạnh phúc lâu dài?

Một vợ một chồng có thực sự hạnh phúc lâu dài?

Mọi người đều biết khác giới thì hấp dẫn, hoặc việc kết hôn làm người ta hạnh phúc. Nhưng một vợ một chồng có thực sự hạnh phúc lâu dài? Những tháng mùa đông là thời gian phổ biến nhất trong năm để đính hôn – và ít nhất cũng là để bắt đầu ưu… Continue reading Một vợ một chồng có thực sự hạnh phúc lâu dài?