Đại bàng bay lượn hay bay vỗ cánh

Đại bàng bay lượn hay bay vỗ cánh

Đại bàng bay lượn hay bay vỗ cánh? Câu trả lời là đại bàng bay lượn, có nghĩa cánh đập chậm rãi, không liên tục cánh dang rộng mà không đập. Khả năng bay của đại bàng chủ yếu dựa vào sự nâng đỡ của không khí và sự thay đổi luồng gió. So sánh… Continue reading Đại bàng bay lượn hay bay vỗ cánh