Đặc điểm của tờ 100.000 đồng

Đặc điểm của tờ 100.000 đồng

Đặc điểm của tờ 100.000 đồng để nhận biết tiền thật – giả: Có 16 đặc điểm kỹ thuật bảo an của giấy bạc 100.000 đồng. Chân dung Chủ tích Hồ Chí Minh (1890-1969): Được in lõm tinh vi, khi vuốt nhẹ tay cảm nhận được độ nổi của nét in. Yếu tố hình ẩn:… Continue reading Đặc điểm của tờ 100.000 đồng