Đặc điểm của hành tinh lùn Ceres

Hành tinh lùn Ceres là gì?

Hầu hết các tiểu hành tinh được làm bằng đá, nhưng các nghiên cứu về hành tinh lùn Ceres đã khám phá ra điều vô cùng bất ngờ là Ceres có thể chứa nước trên bề mặt. Hầu hết bề mặt hành tinh Ceres là một màu xám xỉn. Quan sát quang phổ từ Ceres… Continue reading Đặc điểm của hành tinh lùn Ceres