Gạo st24 là gạo gì?

Gạo st24 là gạo gì?

Gạo st24 là gạo st24 Sóc Trăng có hạt dài trắng tinh, dẻo, có mùi thơm dứa được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng, nhiều năm liền là gạo ngon nhất trong các hội thi cấp tỉnh, cấp vùng. Gạo st24 hữu cơ giá bán khoảng 60-70 ngàn đồng/ kg. Gạo st24 Sóc Trăng vừa… Continue reading Gạo st24 là gạo gì?