Đại bàng có thể bay cao bao nhiêu?

Đại bàng có thể bay cao bao nhiêu?

Đại bàng có thể bay cao bao nhiêu? Đại bàng bay cao 10.000 đến 15.000 feet (4,6 km) với tốc độ khoảng 65 dặm/ giờ. Chúng có thể lướt hàng giờ trong không trung mà không nghỉ ngơi trên những luồng khí ấm áp. Với tầm nhìn nhạy bén, chúng có thể phát hiện ra… Continue reading Đại bàng có thể bay cao bao nhiêu?