Đại dương hấp thụ năng lượng như thế nào?

Đại dương thực hiện một công việc tuyệt vời là hấp thụ nhiệt dư thừa từ khí quyển

Đại dương thực hiện một công việc tuyệt vời là hấp thụ nhiệt dư thừa từ khí quyển. Một vài mét trên cùng của đại dương lưu trữ nhiệt nhiều ngang với toàn bộ bầu khí quyển của Trái đất. Vì vậy, khi hành tinh ấm lên, đó là đại dương lấy phần lớn năng… Continue reading Đại dương hấp thụ năng lượng như thế nào?