Dấu hiệu mang thai sớm

Dấu hiệu mang thai sớm

Đối với phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt đều đặn hàng tháng, dấu hiệu mang thai sớm nhất và đáng tin cậy nhất là một khoảng thời gian bị chậm kinh. Phụ nữ mang thai đôi khi có thể ra máu rất ít và thời gian ngắn hơn so với bình thường. Một số… Continue reading Dấu hiệu mang thai sớm