Rụng trứng là gì?

Dấu hiệu nhận biết ngày rụng trứng

Rụng trứng là gì? Rụng trứng là khi một trứng (hoặc hơn một trứng) được phóng ra từ buồng trứng và đi xuống ống dẫn trứng. Mỗi tháng, 15 – 20 trứng sẽ trưởng thành trong buồng trứng. Sau khi trứng rụng, chúng chỉ có thể sống được khoảng 24 giờ trong cơ thể phụ… Continue reading Rụng trứng là gì?