Kinh nguyệt ở tuổi dậy thì rối loạn

Kinh nguyệt ở tuổi dậy thì rối loạn

nguyệt ở tuổi dậy thì rối loạn, có người quá ít, người khác lại quá nhiều, chu kỳ có thể quá ngắn hoặc quá dài. Điều này có đáng lo không?