Làm sao phát hiện sớm trẻ tự kỷ?

Làm sao phát hiện sớm trẻ tự kỷ?

Tự kỷ là một rối loạn phát triển thần kinh phức tạp, có các khiếm khuyết hành vi đặc trưng trong 3 lĩnh vực: – Tương tác xã hội – Giao tiếp bằng lời và không lời – Hành vi rập khuôn, lặp đi lặp lại Khi phát hiện trẻ có những biểu hiện bất… Continue reading Làm sao phát hiện sớm trẻ tự kỷ?