Làm sao phát hiện sớm trẻ tự kỷ?

Làm sao phát hiện sớm trẻ tự kỷ?

Tự kỷ là một rối loạn phát triển thần kinh phức tạp, có các khiếm khuyết hành vi đặc trưng trong 3 lĩnh vực: – Tương tác xã hội – Giao tiếp bằng lời và không lời – Hành vi rập khuôn, lặp đi lặp lại Khi phát hiện trẻ có những biểu hiện bất… Continue reading Làm sao phát hiện sớm trẻ tự kỷ?

Bảng kiểm M-CHAT

Bảng kiểm M-CHAT

Bảng kiểm M-CHAT là 23 câu hỏi then chốt nhằm giúp phụ huynh có thể tự đánh giá xem trẻ nhà mình có khả năng bị “Rối loạn phổ tự kỷ” hay không. Việc tầm soát tự kỷ có thể giúp phát hiện dấu hiệu sớm ở trẻ nhỏ từ 18 tháng tuổi dựa vào… Continue reading Bảng kiểm M-CHAT