Thẻ: dãy núi nào nước ta là một trong nguyên nhân gây ra hiện tượng gió lào vào mùa hè