Gió Phơn là gì?

Gió Phơn là gì?

Gió Phơn là gì? Trong hoàn lưu khí quyển có một hệ thống gió không thường xuyên đó là gió “Phơn”. Gió Phơn là gió khô nóng thổi từ trên núi xuống (gió sau khi vượt qua núi trở nên khô và nóng) Gió Phơn được nghiên cứu đầu tiên ở ngọn núi Fohn (dãy… Continue reading Gió Phơn là gì?