Deepfake là gì?

Mark Zuckerberg cho hay sẽ có cơ chế xử lý khác với deepfake làm trong sạch hơn môi trường trên mạng xã hội lớn nhất hành tinh.

Deepfake là gì? Deepfake là một công nghệ sản xuất, chỉnh sửa ảnh hoặc video dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) với các nội dung không xảy ra trong thực tế. Deepfake chủ yếu tập trung sản phẩm vào việc ghép mặt những nhân vật nổi tiếng vào một sản phẩm nào đó và… Continue reading Deepfake là gì?