Mổ Micro Tese ở đâu?

Mổ Micro Tese ở đâu?

Mổ Micro TESE được thực hiện ở một số ít bệnh viện, như Bệnh viện Bưu điện, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Việt Bỉ, Bệnh viện Bình Dân. MicroTESE là kỹ thuật vi phẫu trích tinh trùng tinh hoàn (microdissection TESE hay microTESE) giúp tìm ra những con tinh trùng ẩn náu sâu bên… Continue reading Mổ Micro Tese ở đâu?