Iceland nói tiếng gì?

Iceland là nước nào?

Tiếng Iceland (íslenska, phát âm [‘iːs(t)lɛnska] (nghe)) là một ngôn ngữ German và là ngôn ngữ chính thức của Iceland. Đây là một ngôn ngữ Ấn- u, thuộc về nhánh Bắc German của nhóm ngôn ngữ German. Về mặt lịch sử, tiếng Iceland từng là ngôn ngữ phân bố xa nhất về phía tây của… Continue reading Iceland nói tiếng gì?