Tại sao Hồng Kông phản đối luật dẫn độ?

Tại sao Hồng Kông phản đối luật dẫn độ?

Người dân Hồng Kông biểu tình quy mô lớn kéo dài từ tháng 3/2019 cho đến khi chính quyền Hồng Kông chấp thuận rút lại dự luật dẫn độ ngày 4/9/2019. Tại sao Hồng Kông phản đối luật dẫn độ? Luật dẫn độ Hồng Kông là gì? Dự luật 2019 Những kẻ phạm tội bỏ… Continue reading Tại sao Hồng Kông phản đối luật dẫn độ?