Vì sao phải dự trữ ngoại hối?

Vì sao phải dự trữ ngoại hối?

Vì sao phải dự trữ ngoại hối? Nếu không dự trữ ngoại hối đầy đủ, một nền kinh tế có thể bị đình trệ và có khả năng sụp đổ do không thể thanh toán nợ nước ngoài hay những mặt hàng nhập khẩu quan trọng, như dầu thô, nguyên phụ liệu.