Tội vô ý làm chết người điều 128

Tội vô ý làm chết người điều 128

Tội vô ý làm chết người điều 128 Bộ luật hình sự 2015 (có hiệu lực ngày 01/01/2018) quy định như thế nào? Vô ý làm chết người là hành vi của một người không thấy trước được hành vi của mình có khả năng gây ra chết người mặc dù phải thấy trước và… Continue reading Tội vô ý làm chết người điều 128