Tại sao vũ trụ giãn nở?

Tại sao vũ trụ giãn nở?

Tại sao vũ trụ giãn nở? Năng lượng từ Vụ nổ lớn thúc đẩy sự giãn nở ban đầu của vũ trụ. Kể từ đó, lực hấp dẫn và năng lượng tối đã tham gia vào một cuộc chiến vũ trụ. Lực hấp dẫn kéo các thiên hà lại gần nhau hơn; năng lượng tối… Continue reading Tại sao vũ trụ giãn nở?

Vũ trụ giãn nở là gì

Vũ trụ giãn nở là gì

Vũ trụ giãn nở là gì? Khi các nhà khoa học nói về vũ trụ đang giãn nở, họ muốn nói rằng nó đã phát triển kể từ khi bắt đầu có Vụ nổ lớn. Trong hàng nghìn năm, các nhà thiên văn vật lộn với những câu hỏi cơ bản về kích thước và… Continue reading Vũ trụ giãn nở là gì