Quan niệm không gian thời gian từ Aristotle đến nay

Quan niệm không gian thời gian từ Aristotle đến nay

Những ý niệm của chúng ta hiện nay về chuyển động của vật thể bắt nguồn từ Galileo và Newton. Trước họ, người ta tin Aristotle, người đã nói rằng trạng thái tự nhiên của một vật là đứng yên, và nó chỉ chuyển động dưới tác dụng của một lực hoặc một xung lực.… Continue reading Quan niệm không gian thời gian từ Aristotle đến nay

Ví dụ về không gian và thời gian

Ví dụ về không gian và thời gian

Ví dụ về không gian và thời gian có rất nhiều, cho thấy không gian và thời gian là hai mặt của cùng một đồng xu. Chúng không chỉ có thể thay thế cho nhau mà bạn không thể có cái này mà không có cái kia. Tôi đoán ví dụ dễ hiểu nhất là… Continue reading Ví dụ về không gian và thời gian