Lâu ngày không quan hệ vùng kín có khít lại không

Lâu ngày không quan hệ vùng kín có khít lại không

Lâu ngày không quan hệ vùng kín có khít lại không? Câu trả lời là không. Đây là kiến thức sai lầm lâu nay cả nam và nữ giới đều mắc phải. Âm đạo luôn có sự đàn hồi tự nhiên, chứ không phải rộng ra hay thu hẹp và tự nhiên. Chuyện quan hệ… Continue reading Lâu ngày không quan hệ vùng kín có khít lại không