Kích thước bộ gene người qua những con số

Kích thước bộ gene người qua những con số

Kích thước bộ gene người như thế nào? Các học giả đã nghiên cứu di truyền học hiện đại từ giữa thế kỷ 19, nhưng đến bây giờ thậm chí họ vẫn tiếp tục có những khám phá đáng ngạc nhiên về gene và di truyền. Dưới đây là một vài con số mà họ… Continue reading Kích thước bộ gene người qua những con số