Những ai dễ bị thiếu canxi nhất?

Những ai dễ bị thiếu canxi nhất?

Trong cuộc đời của một con người, “hai đầu và một giữa giai đoạn” là giai đoạn dễ bị thiếu canxi nhất. “Hai đối tượng”: Một là trẻ em trong giai đoạn sơ sinh, nhũ nhi và thiếu niên có nhu cầu tiêu thụ canxi nhiều hơn do nhu cầu tăng trưởng và phát triển;… Continue reading Những ai dễ bị thiếu canxi nhất?