Tổng hợp kiến thức lịch sử địa lý lớp 4

Tổng hợp kiến thức lịch sử địa lý lớp 4

Tổng hợp kiến thức lịch sử địa lý lớp 4: Các sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử tiêu biểu, tương đối có hệ thống theo dòng thời gian lịch sử của Việt Nam từ buổi đầu dựng nước cho tới nay. Các sự vật, hiện tượng và các mối quan hệ địa lí… Continue reading Tổng hợp kiến thức lịch sử địa lý lớp 4

Hướng dẫn học Lịch sử Địa lý lớp 4

Hướng dẫn học Lịch sử Địa lý lớp 4

Hướng dẫn học Lịch sử Địa lý lớp 4: các em cần phải tập quan sát sự vật, hiện tượng; thu thập tìm kiếm tài liệu lịch sử, địa lý; mạnh dạn nêu thắc mắc. Đặt câu hỏi và cùng tìm câu hỏi trả lời. Tiếp đó các em nên trình bày kết quả học… Continue reading Hướng dẫn học Lịch sử Địa lý lớp 4