Hệ thống máy tính là gì

Hệ thống máy tính là gì

Hệ thống máy tính là một dạng tích hợp của các thành phần khác nhau hoạt động cùng nhau để đưa ra kết quả mong muốn. Nó có các thành phần khác nhau và mỗi hoạt động cho một mục đích cụ thể; tuy nhiên, chúng tạo ra một kết quả chung theo yêu cầu… Continue reading Hệ thống máy tính là gì