Thẻ: kim nam châm của la bàn đặt trên mặt đất chỉ hướng bắc nam địa lý vì