19 sai lầm khi đầu tư chứng khoán

19 sai lầm khi đầu tư chứng khoán

19 sai lầm khi đầu tư chứng khoán như mua cổ phiếu giảm giá, kiên quyết giữ cổ phiếu đang chịu lỗ, mua một lượng cổ phiếu giá thấp thay vì mua ít cổ phiếu giá cao… William O’neil, người được mệnh danh là phù thủy phố Wall, đã quan sát và ghi lại 19… Continue reading 19 sai lầm khi đầu tư chứng khoán