Cốc nguyệt san đắt và rẻ khác gì nhau?

Cốc nguyệt san đắt và rẻ khác gì nhau?

Cốc nguyệt san đắt và rẻ khác gì nhau? Cốc nguyệt san rẻ dùng vật liệu không tinh khiết, có thể chứa cao su, phthalates, BPA, kim loại nặng…