6 lần loài người suýt tuyệt chủng

6 lần loài người suýt tuyệt chủng

6 lần loài người suýt tuyệt chủng là chưa chính xác, mà chỉ có 5 lần đại tuyệt chủng, có nghĩa 75% chủng loài sẽ biến mất vĩnh viễn trong suốt 4 tỉ năm qua, gồm: 1. Tuyệt chủng Ordovic – Silur xảy ra cách đây 440-450 triệu năm Trong khoảng 447 triệu năm đến… Continue reading 6 lần loài người suýt tuyệt chủng