Kỷ luật cảnh cáo có mất chức không?

Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo ông Hoàng Trung Hải, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên ủy viên Ban cán sự Đảng, nguyên phó thủ tướng Chính phủ. Ông Hoàng Trung Hải trong thời gian giữ cương vị ủy viên Ban cán sự Đảng, phó thủ tướng Chính phủ đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình chỉ đạo thực hiện dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II - Công ty Gang thép Thái Nguyên (dự án TISCO II),

Kỷ luật cảnh cáo có bị mất chức hay không tùy vào trường hợp, vị trí công tác nhưng chắc chắn con đường quan lộ sẽ bị ảnh hưởng. Theo Quy định, có các hình thức kỷ luật: Đối với đảng viên chính thức: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ; Đối với đảng… Continue reading Kỷ luật cảnh cáo có mất chức không?

Kỷ luật cảnh cáo là như thế nào?

Kỷ luật cảnh cáo là như thế nào?

Trong Đảng, kỷ luật cảnh cáo là như thế nào? Khiển trách và cảnh cáo hình thức nào nặng hơn? Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị gồm 5 chương 37 điều thay thế Quy định số 181-QĐ/TW, ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về xử lý kỷ luật đảng viên… Continue reading Kỷ luật cảnh cáo là như thế nào?