4 phát minh vĩ đại của Trung Quốc

4 phát minh vĩ đại của Trung Quốc

4 phát minh vĩ đại của Trung Quốc (còn gọi là tứ đại phát minh) gồm la bàn, giấy, thuốc súng và in ấn. La bàn La bàn là công cụ định hướng Nam, Bắc phổ biến được ứng dụng nhiều khi người ta đi trên biển, vào rừng hoặc đi trong sa mạc. La… Continue reading 4 phát minh vĩ đại của Trung Quốc

Tại sao la bàn luôn chỉ hướng Bắc?

Tại sao la bàn luôn chỉ hướng Bắc?

Nếu đặt ở bất cứ đâu, chiếc kim la bàn cũng quay về hướng bắc. Tại sao la bàn luôn chỉ hướng Bắc? La bàn là một dụng cụ gồm kim nam châm có hai cực bắc – nam quay tự do quanh một trục. Do ảnh hưởng của từ trường trái đất mà dù… Continue reading Tại sao la bàn luôn chỉ hướng Bắc?

Cấu tạo của la bàn

Cấu tạo của la bàn

La bàn do người Trung Hoa phát minh rất sớm, ngay khi người ta tìm ra được từ lực và đá nam châm, trong khoảng thời kỳ chiến tranh, nhà Chu lập quốc. Tuy hình thức có khác nhau nhưng cấu tạo của la bàn không thay đổi. La bàn từ hoạt động dựa theo… Continue reading Cấu tạo của la bàn

Ai là người phát minh ra la bàn?

Ai là người phát minh ra

La bàn là dụng cụ dùng để định hướng trên Trái Đất. La bàn sử dụng một kim nam châm có thể tự do quay theo từ trường Trái Đất, từ đó giúp xác định các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Ai là người phát minh ra la bàn? La bàn đầu tiên được phát… Continue reading Ai là người phát minh ra la bàn?