Vì sao môn toán khó?

Vì sao môn toán khó

Môn toán khó bởi vì nó đòi hỏi sự kiên nhẫn và bền bỉ nhưng quan trọng hơn liên quan đến bộ não rất khó khăn trong việc tiếp nhận các chuỗi thông tin tuần tự một cách liên tục. Không có gì bất ngờ khi đối với học sinh ở tất cả bậc học,… Continue reading Vì sao môn toán khó?