Windsor là gì?

Windsor là gì?

Windsor là danh từ chỉ Nhà Windsor hoặc Lâu đài Windsor đều liên quan đến gia đình hoàng gia Anh. Nhà Windsor/ Vương tộc Windsor là triều đại đang trị vì Anh Quốc và các quốc gia Khối thịnh vượng chung Anh khác. Đã có bốn vị quốc vương của Anh thuộc Nhà Windsor cho… Continue reading Windsor là gì?