Giỗ tổ Vua Hùng đời thứ mấy

Giỗ tổ Vua Hùng đời thứ mấy

Giỗ tổ Vua Hùng đời thứ mấy khi đất nước ta có 18 đời vua Hùng? Câu trả lời Giổ tổ Hùng Vương là dịp lễ để tưởng nhớ các đời vua Hùng nói chung. Hùng Vương, là cách gọi các vị vua nước Văn Lang của người Lạc Việt. Ngày Giỗ tổ Hùng Vương,… Continue reading Giỗ tổ Vua Hùng đời thứ mấy