Thi IELTS bao nhiêu tiền

Thi IELTS bao nhiêu tiền

Mỗi lần thi IELTS bao nhiêu tiền? Dù là thi IELTS hay thi lại IELTS, thi trên giấy hay thi trên máy tính bạn cũng sẽ phải trả mức phí gần 5 triệu đồng. IELTS là gì Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế (IELTS) được thiết kế để giúp bạn làm việc, học… Continue reading Thi IELTS bao nhiêu tiền