Libra huy động và sử dụng vốn như thế nào?

Libra huy động và sử dụng vốn như thế nào?

Là một đồng tiền nên Libra cũng sẽ có phát hành, lãi suất, huy động, và sử dụng vốn. Vấn đề là Libra huy động và sử dụng vốn như thế nào? Hiệp hội Libra nhấn mạnh rằng tiền tệ Libra khác biệt bởi vì được hậu thuẫn bởi một kho dự trữ tài sản… Continue reading Libra huy động và sử dụng vốn như thế nào?