Lịch Ai Cập

Lịch Ai Cập

Lịch Ai Cập: 10.000 năm về trước, người Ai Cập sống tại hai bên bờ sông Nil đã tính đầu năm vào ngày nước sông Nil bắt đầu dâng cao. Vào thời cổ xưa, năm được chia ra làm 3 mùa: trong 4 tháng, nước ngập, mang phù sa bồi đắp cánh đồng làm cho… Continue reading Lịch Ai Cập