Lịch âm 2020 nhuận tháng mấy?

Lịch âm 2020 nhuận tháng mấy?

Lịch âm 2020 nhuận tháng mấy? Năm 2020 sẽ là năm nhuận và nhuận theo âm lịch và tháng nhuận của năm 2020 sẽ là tháng 4/2020 (âm lịch). Trái đất một năm quay quanh mặt trời là 365 ngày và 1/4 ngày. Vì vậy khoảng thời gian 1/4 ngày sẽ được tích lũy trong… Continue reading Lịch âm 2020 nhuận tháng mấy?