Lịch Chaldée và Cổ Do Thái

Lịch Chaldée và Cổ Do Thái

Lịch Chaldée và Cổ Do Thái: Dân tộc đầu tiên đã nghiên cứu các vì sao, mở đầu cho môn Thiên Văn Học là những người Sumérien và Assyrien. Hơn 6,000 năm về trước, trong thung lũng của hai con sông Tigres và Euphrates, các tu sĩ kiêm nhà thiên văn người Babylonien đã nhận… Continue reading Lịch Chaldée và Cổ Do Thái