Lịch Gregory là gì?

Lịch Gregory là gì

Lịch Gregory là gì? Lịch Gregory là Dương lịch do Giáo hoàng Grêgôriô XIII đưa ra vào năm 1582. Lịch Gregory chia thành 12 tháng với 365 ngày, cứ 4 năm thì thêm một ngày vào cuối tháng 2 tạo thành năm nhuận. Vì vậy theo lịch Julius thì một năm có 365,25 ngày. Nhưng… Continue reading Lịch Gregory là gì?