Thẻ: nên để quạt trên đầu hay dưới chân cho trẻ sơ sinh