Thẻ: Ngân hàng Thế giới có thể không còn gia hạn các khoản vay bổ sung cho Ukraine