Thẻ: Người đàn ông 80 tuổi tuyên bố sẽ tranh cử tổng thống một lần nữa và có "bốn rào cản" phía trước Biden