Thẻ: người việt nam đầu tiên đặt chân lên mặt trăng