Thẻ: phim chiến dịch overlord – quân đồng minh đổ bộ lên normandie