Thẻ: toán lớp 4: tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó