Thẻ: Trong các tác dụng của dòng điện xoay chiều tác dụng phụ thuộc chiều của dòng điện là