Thẻ: Ukraine gia nhập NATO? Đây có thể là cú lừa táo bạo nhất trên thế giới