Thẻ: việt nam được bầu làm ủy viên không thường trực hội đồng bảo an nhiệm kỳ nào